آموزش تکنیک های بازی PES – شوت زمینی (Flat Advanced Shot)

آموزش تکنیک های بازی PES – شوت زمینی (Flat Advanced Shot) در ... 

رای خود را ثبت کنید

آموزش PES – شوت راکتی (rocket shot) +فیلم

آموزش PES – شوت راکتی (rocket shot) +فیلم در این فیلم آموزشی از... 

رای خود را ثبت کنید