آموزش تولید اعداد تصادفی در نرم افزار مینی تب (Minitab)

آموزش تولید اعداد تصادفی در نرم افزار Minitab فیلم آموزشی از نرم‌ اف... 

4 امتیاز 4.5 ستاره