ساخت پرزی (Prezi) جدید

ساخت پرزی (Prezi) جدید اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید متن را بخوان... 

2 امتیاز 4 ستاره

شروع کار با نرم افزار پرزی (Prezi)

شروع به کار با نرم افزار پرزی (Prezi) اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید مت... 

2 امتیاز 4 ستاره

معرفی نرم افزار پرزی (Prezi)

سلامی دوباره شاید گاهی اوقات در یک سمینار، جلسه و یا کلاس وقتی... 

2 امتیاز 4 ستاره